Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Perekondlikud sündmused: abielu, sünd

Imik magab kõhuli

Imik magab kõhuli, © Colourbox.com

20.10.2021 - Artikel

Abielu, lahutus,  abikaasade varalised õigused (asjaõigus)

Kas soovite Saksa kodanikuna Eestis abielluda? See infoleht aitab teid ettevalmistuste tegemisel ja ametiasutustes, kuid ei asenda Teie abielu sõlmiva perekonnaseisuametniku või vaimuliku üksikasjalikke nõuandeid. Palun pange tähele, et pärast abielu sõlmimist võib järgneda  kanne Saksa abieluregistrisse ja saada välismaal abielu sõlmimine  notariaalselt kinnitatud.

Infolehed ja avalduste vormid (saksa ja inglise keeles): 

Heiraten in Estland PDF / 387 KB
Antrag Ehefähigkeitszeugnis PDF / 90 KB
Erklärung zur Namensführung eines Kindes nach §§ 1617, 1617b BGB PDF / 15 KB
Antrag auf Beurkundung einer Auslandseheschließung im Eheregister PDF / 225 KB
Rahvusvaheline lahutusõigus
Abieluvara õigus

Lapse sünd ja nime andmine

Kui Teie laps on sündinud välismaal ja saanud saksa vanemast põlvnemise tõttu Saksa kodakondsuse, on Teil võimalus lapse sünd Saksamaal registreerida ja taotleda lapsele Saksa sünnitunnistust. See annab selgust tähtsates küsimustes nagu näiteks lapse päritolu, nime õigekiri või Saksa kodakondsuse saamine. See on eriti oluline välismaal sündinud lapse puhul, kelle saksa kodanikest vanemad on sündinud välismaal pärast 31.12.1999 ja kelle alaline elukoht on lapse sündimise ajal välismaal. Sel juhul ei saa laps seaduse järgi automaatselt Saksa kodakondsust, kui tal on võimalik saada teise riigi kodakondsus. Seda saab vältida, kui registreerida lapse sünd Saksa sünniregistris hiljemalt ühe aasta jooksul pärast lapse sündi. Sünnist teatamisel ei ole kohustust taodelda Saksa sünnitunnistust. Saksamaal piisab üldjuhul  Eestis väljastatud  rahvusvahelisest (CIEC) või tõlgitud eesti apostilliga sünnitunnistusest (vt eraldi infolehte). Kui registreerite lapse sünni, kuid ei soovi Saksa sünnitunnistust, siis seda saate teha ka hiljem, kui sünd on Saksamaal registreeritud.

Alates 1. oktoobrist 2021 kehtib Saksamaa Liitvabariigi välisesindustele uus riigilõivuseadus. Sellest tulenevalt on muutunud notariaalse tõestamise ja muude teenuste tasud. Sünni registreemise tasu on 80 EUR - see on tasu allkirja kinnitamise ja koopiate tõendamise eest. Riigilõivu saab tasuda krediitkaardiga või sularahas.

Palume arvestada, et Saksa perekonnaseisuametile peate samuti tasuma dokumentide menetlemise eest 80 EUR, kui on vajalik välisriigi (nt Eesti Vabariigi) seaduste järgimine. Sünnitunnistuste tasu on ca 14 EUR/tunnistuse kohta.

Sünniteavitus PDF / 197 KB

Sünnikande taotluse võib esitada:

• alaealise lapse puhul hooldusõigust omav(ad) vanem(ad);
• täisealine isik enda sünni kohta. 

Alaealise lapse sünnikande taotluse peavad esitama mõlemad hooldusõigust omavad vanemad koos lapsega.

Sünni saab registreerida järgnevates perekonnaseisuametites:

  1. ühe vanema Saksamaa elukohajärgses perekonnonnaseisuametis. Kui hetkel pole Saksamaal ühtegi vanemat registreeritud, vastutab viimane Saksamaal registreeritud elukohajärgne perekonnaseisuamet.
  2. Berliini I perekonnaseisuamet, tingimusel et mõlemad vanemad pole kunagi Saksamaal registreeritud olnud / elanud. Teatise saab esitada suuliselt isiklikul vestlusel või kirjalikult.

Kui Te ei saa Saksamaal isiklikult sünniteadet esitada, võite pöörduda Saksa saatkonna poole, kus Teie kirjalik avaldus vastu võetakse ja Saksa perekonnaseisuametisse edastatakse. Saatkonnast saab nõu ka näiteks juhul, kui soovite enne Saksamaale siirdumist veenduda, et olete sünnist teatamiseks kõik vajalikud paberid ette valmistanud.
Ühte või mitut sünnitunnistust saab taotleda ka otse sünniteatega. Pärast sünni registreerimist väljastab selle vastutav perekonnaseisuamt ja edastab Teile.  Kui tellisite sünnitunnistuse läbi saatkonna, teavitab saatkond Teid selle kohalejõudmisest.

Taotluse esitamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

• vorm Sünniteavitus PDF / 197 KB
• lapse sünnitunnistus (eelistatult CIEC ehk rahvusvaheline sünnitunnistus)
• vastsündinu vanemate sünnitunnistused
• mõlema vanema pass / ID-kaart

• mõlema vanema Eesti elamisluba / ID-kaart
• abielus vanemad: abielutunnistus või väljavõte perekonnaseisuraamatust
• vallalised vanemad: tõend isaduse tunnustamise kohta
• vahepealse lahutuse või vanemate abielu muu lõppemise korral: tõend lahutamise kohta (nt lahutusotsus, välismaal lahutamise korral Saksamaa pädeva õigusemõistmise administratsiooni kinnitusega, abikaasa surmatunnistus)
Võõrkeelsed dokumendid peab esitama koos kinnitatud tõlkega. Erijuhtudel võib vaja minna täiendavaid tunnistusi, sertifikaate – üksikasjalikku infot saate küsida eelnevalt meie Õigus- ja konsulaarosakonna (passid ning viisa) kontakt ja aegade broneerimine.

Rahvusvaheline dokumendiliiklus

Saksamaal dokumentide aktsepteerimiseks peavad need vastama teatud vorminõuetele. Lisateavet leiate rahvusvahelise dokumendiliikluse teabelehelt Teabeleht rahvusvaheline dokumendiliiklus PDF / 383 KB .

nach oben