Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

2024. a resilientsi ja meediapädevuse projektide konkursi üleskutse

Kutsume esitama projekte 2024 aastaks

Kutsume esitama projekte 2024 aastaks, © Colourbox.com

11.09.2023 - Artikkel

Saksa saatkond toetab ka aastal 2024 ühise kerksuse initsiatiivi raames tsiviilühiskonda, meediat ja haridust tugevdavaid projekte.

Saksa saatkond Tallinnas kutsub taas üles osalema resilientsi ja meediapädevuse projektide konkursil (venekeelne tekst all pdf-failis).

Palume edastada oma projektikirjeldus inglise keeles (dokument on saadaval siin) hiljemalt 8. oktoobriks 2023 e-posti aadressile: pol-300[at]tall.auswaertiges-amt.de

Kandideerimise tingimused

Temaatika:

- digimeedia pädevus ja kriitiline meediatarbimine

- resilientsi suurendamine vale- ja väärinformatsiooni, libauudiste, propaganda ja poliitilise mõjutamise suhtes

- võitlus valeinformatsiooniga

- osalemise, demokraatlike ja poliitikateadlike aluste tugevdamine

- ühiskondlik lõimumine populismi ajastul

- venekeelsete uudiste ja teabepakkumise arendamine

Sihtgrupid:

- ülalnimetatud valdkondades täiendkoolitusi vajavad ühiskonnagrupid

- aruteludesse vähekaasatud ühiskonnagrupid

- Eesti venekeelne elanikkond

- aktiivne kodanikuühiskond

Oluline teave

Projektiidee minimaalne rahastussumma on 20 000 eurot.

Projekt peab toimuma 2024. kalendriaasta jooksul, mistõttu on selle hiliseim lõpukuupäev 31. detsember 2024.

Julgustame esitama ka mitme koostööpartneri ühiseid projektiideid. Oleme eriti huvitatud võimalikult laiahaardelistest projektiideedest (mitmeid ühiskonnagrupe kaasavad, geograafiliselt laia levikuga).

Ootame huviga toredaid projektiideid ja vastame meeleldi Teie küsimustele.


Vaata ka: Joint statement by the Estonian and German Foreign Ministers.


Algusesse