Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Impressum ja kasutamistingimused

1.  Nõusolek / Veebilehe kasutamine

Käesolevat veebilehte kasutades kinnitab kasutaja oma nõusolekut järgmiste kasutamistingimustega.

Siinse veebilehe kasutamine ei anna õigust tulevasele kasutamisele. Väljaandja võib veebilehe sisu igal hetkel vastavalt enda äranägemisele ja eelneva teada andmiseta muuta, töödelda, lühendada, täiendada ja/või kustutada või ka veebilehe sulgeda.

Käesoleva veebilehe kasutamine allub saksa õigusele.

 

2. Vastutus

Siinse veebilehe kasutamine toimub omal vastutusel. Veebilehe väljaandja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses käesoleva veebilehe ligipääsuga ja/või kasutamisega. Erandiks on kahjud, mis on tekitatud väljaandja poolt tahtlikult või ränga hooletuse tõttu.

 

3. Autoriõigus

Käesoleva veebilehe sisu, eelkõige tekstid, fotomaterjal ja kõik multimeedia elemendid ning sisu on autoriõigusega kaitstud. Kõik sisuga seotud õigused on kaitstud.

 

4. Veebilehe sisu kontrollimine

a)    Enda veebilehe sisu

Kogu käesoleval veebilehel nähtavat infot kontrollitakse hoolega. Sellegipoolest ei saa vigade esinemist täielikult välistada. Seepärast ei ole võimalik garanteerida, et kogu veebilehe sisu on alati täielik, õige ja aktuaalne. Võimalikud õiguslikud viited, soovitused ja info ei ole siduvad; õigusalast nõustamist ei toimu. Käesoleval veebilehel olevad õiguseeskirjad, ametlikud viited, soovitused ja info on hoolikalt kokku pandud. Vasturääkivuste puhul kehtib siiski aktuaalne ametlik versioon, nagu see on avaldatud selleks ette nähtud ametlikus kohas.

b)    Kolmandate osapoolte sisu

Käesoleval veebilehel olevad lingid väljaspool väljaandja vastutusala olevale kolmandate osapoolte veebisisule on hoolikalt kokku pandud. Linkide avaldamise hetkel ei olnud viidatud veebilehel õigusvastast sisu tuvastatud. Väljaandja ei võta teiste väljaannete lingitud sisu üle ning ei väida end olevat nende autor. Väljaandja ei vastuta lingitud sisu täielikkuse ja õigsuse eest ning tal pole lingitud sisu käesoleva ja tulevase kujundamise juures mingit sõnaõigust. Õigusvastase, vigase või ebatäieliku sisu eest vastutab ainuisikuliselt lingitud sisu väljaandja. Eelnev kehtib ka kolmandate osapoolte sisu kohta, mis on tehniliselt käesolevale veebilehele integreeritud ja nõnda ka tähistatud.

Kui veebilehele on lisatud teiste pakkujate kaardimaterjale, ei võta käesoleva veebilehe väljaandja sealseid andmeid (tähistused, riigipiirid jne) juhtumi põhiselt automaatselt üle. Sealse teabe õigsuse eest garantiid ei anta.

c)    Veateated

Kui käesoleva veebilehe sisu või lingid kolmandate osapoolte veebisisudele vajaksid parandamist, palub veebilehe toimetus sellest teada anda. Samuti andke meile teada, kui meie endi sisus tuleb ette vigu, info pole aktuaalne, täielik või arusaadavalt kirjutatud. Palun kasutage selleks meie kontaktformulari.

5. Andmekaitse

Veebilehe väljaandja kogub, töötleb ja kasutab isikuandmeid rangelt vastavalt andmekaitse suunistele.

Algusesse