Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Selgitus käesoleva veebilehe juurdepääsetavuse kohta

Artikkel

Saksamaa Välisministeerium seadis koos välisesindustega endale eesmärgiks muuta veebilehed kooskõlas kohalike õigusnormidega juurdepääsetavaks, nagu seda näeb ette Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (EL) 2016/2102.

Käesolev juurdepääsetavuse selgitus kehtib hetkel internetis kättesaadavale veebilehele.

See koostati 17.09.2020. 

Millised veebilehe osad ei ole juurdepääsetavad? 

Järgmised veebilehe allosad võivad olla tõkkega: 

  • allalaaditavad PDF-failid. Tegeleme sellega, et tõkkega PDF-faile võimalikult kiiresti juurdepääsetavatega asendada.  
  • osaliselt videote subtiitrid. Tegeleme sellega, et videote ilmumise järel ilmuksid kiirelt ka subtiitrid, kui need ei ole juba avalikustamisel lisatud.  

Tagasiside ja kontakt

Kas märkasite veebilehel sisu tõket? Või on Teil küsimusi juurdepääsetavuse teemadel? Võtke meiega ühendust! Palun kasutage selleks ettenähtud tagasisideformulari.  

Saate meiega kontakti ka posti või telefoni teel.

Enda küsimuse saate saksa keelses viipekeeles esitada siin. Pöörame Teie tähelepanu sellele, et viipekeele telefoniteenust pakutakse vaid saksa viipekeeles. 

Lepitusmenetlus

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse puuetega inimeste huvide esindaja juures asub vastavalt puuetega inimese võrdse kohtlemise seaduse § 16-le lepitusorgan. Lepitusorgani ülesandeks on lahendada konflikte puuetega inimeste ja föderaalsete ametiasutuste vahel.

Võite pöörduda lepitusorgani poole, kui Te pole rahul ülalnimetatud kontaktvõimalustega. Siinkohal pole oluline leida võitjaid või kaotajaid, vaid eesmärgiks on koos lepitusorganiga leida probleemile kohtuväline lahendus.

Lepitusmenetlus on tasuta. Te ei vaja sealjuures juriidilist tuge.

Lepitusorgani veebilehelt  leiate Te kogu vajaliku teabe lepitusmenetluse kohta (saksa ja inglise keeles). Sealt saate lugeda, kuidas lepitusmenetlus toimib ja kuidas taotlust lepitusele esitada. Taotluse saate esitada ka "lihtsas keeles" või saksa viipekeeles.

Lepitusorganiga saate kontakti järgmisel aadressil: 

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 
bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
Mauerstraße 53 
10117 Berlin
Saksamaa
Telefon: +49 (0)30 18 527-2805 
Faks: +49 (0)30 18 527-2901 

E-mail: info@schlichtungsstelle-bgg.de
Internet: www.schlichtungsstelle-bgg.de 

Algusesse