Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Viisa

Ein Beamter der Bundespolizei gibt einem Passagier im Düsseldorf International-Flughafen nach einer Ausweiskontrolle den Reisepass zurück.

Passkontrolle am Düsseldorfer Flughafen, © dpa

12.10.2021 - Artikkel

Üldine informatsioon

Eesti Vabariigi kodanikel on õigus Euroopa Liidu piires vabalt liikuda. Saksamaale sõiduks ning seal viibimiseks viisat ei nõuta. Pikemaajalise riigis viibimise puhul peavad Eesti kodanikud end vastavas Saksamaa elanikeregistris arvele võtma. 

Mitte Euroopa Liidu riikide kodanikud, kes omavad kehtivat elamisluba või viibivad Eestis pikaajalise ("D"-kategooria) viisa alusel, ei vaja külastus- ja ärireisideks Saksamaale viisat juhul, kui reisid ei ületa poole aasta jooksul 90 päeva. 

Need välismaa üliõpilased, kes on juba immatrikuleeritud mõnes Eesti kõrgkoolis ning soovivad õppida Saksamaal asuvas kõrgkoolis kuni 360 päeva, ei vaja selleks eraldi viibimisluba, kui neil on ette näidata Saksa rände- ja pagulasameti (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) poolt väljastatud tõend õiguse kohta siseneda riiki ning viibida seal lühiajaliselt õppimise eesmärgil (direktiiv 2016/801/EU). Selle tõendi väljastab BAMF Saksamaa kõrgkooli poolt esitatud taotluse alusel. Lähema informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust oma kõrgkooliga.

Kõikidel ülejäänud juhtudel on enne riiki sisenemist vaja esitada taotlus viisa saamiseks.

Viisa eesmärk

Viisa liik sõltub planeeritava riigis viibimise eesmärgist. Sellest lähtuvalt tuleb Teil esitada erinevaid dokumente. Sobiva viisakategooria leiate siit: Viisa-navigaator.

Viisataotluse ettevalmistamine

Niipea, kui Teil on tehtud plaanid oma pikaajaliseks Saksamaal peatumiseks, peaksite alustama viisataotluse ettevalmistamist. Kogu viisaprotseduur võib kesta mitu kuud. Sellepärast alustage taotlemisega õigeaegselt.

Valmistage oma viisataotlus ette toimides järgnevalt:

Samm 1:

Lugege tähelepanelikult läbi ettevalmistatud teabelehed.

Samm 2:

Kirjutage meile, kui Teil tekib küsimusi seoses lisadokumentidega. Milliseid dokumente tuleks muu otstarbega viisa puhul (näit. siirdumine alaealise lapse juurde, koolis käimine, vabatahtlik sotsiaalne aasta, ERASMUS vms.) esitada, küsige palun iga üksikjuhtumi puhul e-kirjaga aadressil: info@tallinn.diplo.de.

Samm 3:

Komplekteerige viisataotlusega kaasnevad dokumendid infolehel äratoodud järjekorras. Pange palun tähele, et võtame vastu ainult saksa- või ingliskeelseid lisadokumente. Saatkonnal on õigus mittetäielikke avaldusi mitte vastu võtta.

Samm 4:

Palun täitke viisataotluse vorm siin lingil veebis ning võtke üks väljatrükk kokkulepitud vastuvõtule kaasa. 

Samm 5:

Viisataotluse esitamiseks vajate Te vastuvõtuaega, mille saate eelnevalt broneerida siin Õigus- ja konsulaarosakonna (passid ning viisa) kontakt ja aegade broneerimine. Palun võtke viisaosakonna vastuvõtule kaasa väljaprinditud broneeringu kinnitus.


Viisataotluse esitamine

Selleks, et esitada viisataotlust, tulge palun isiklikult ja täpselt kokkulepitud ajal Saksa saatkonda. Seal võetakse vastu nii Teie täielikud taotlusdokumendid kui ka viisatasu, me küsitleme Teid seoses planeeritava reisiga,  ning sisestame  Teie foto viisasüsteemi ja võtame Teie sõrmejäljed.

Alaealiste puhul peavad avalduse esitamiseks kohal olema nii lapsevanemad või seaduslikud eestkostjad kui ka alaealine laps. Viisataotluse peavad allkirjastama kõik seaduslikud eestkostjad.

Puudulikult vormistatud viisataotlusi töösse ei võeta.

Taotluse töötlemine

Saatkond kontrollib Teie viisataotlust ning langetab selle kohta otsuse. Ühtlasi kontrollitakse, kas taotlus vastab seaduslikele nõuetele. Sõltuvalt reisi eesmärgist võib vastavaks menetluseks  kuluda isegi mitu kuud. 

Palume Teie mõistvat suhtumist, et saame vastata viisataotluse staatuse küsimustele selle töötlemisprotsessi käigus vaid siis, kui on teada vastava toimiku number. Lisaks vastatakse ainult taotleja enda, tema seadusliku esindaja või kirjalikult volitatud isiku päringutele. Päringud taotluse kohta viisa töötlemisprotsessi ei kiirenda.

Pärast otsuse langetamist

Niipea, kui välisesindus on langetanud Teie viisataotluse kohta otsuse, võetakse Teiega viisa kättesaamise asjus ühendust. Palun võtke vastuvõtule kaasa oma reisipass.

Head reisi! Nõuandeid viisaomanikule

Kui kõik Teie viisaetiketil olevad andmed on korrektsed, ei tohiks miski Teie reisi takistada. Palun kontrollige viisaetiketil olevaid andmeid ning teavitage meid võimalikest vigadest koheselt, et saaksime Teile vormistada uue viisa. 

Teie viisa koosneb Teie täielikust nimest, passinumbrist ja fotost. Viisal on kirjas riigis viibitavate päevade arv ja viisa kehtivusaeg ehk aeg hetkeni, kui saate riigis elamisloa. 

Seega pidage meeles: registreerige end kohe pärast Saksamaale saabumist kohalikus elanikeregistriametis ning leppige kokku aeg vastuvõtuks välismaalaste ametis. Sissesõiduviisaga võite Te kogu Schengeni ruumis reisida.

Viisa taotluse tagasilükkamine

Teie viisataotluse tagasilükkamisel võib olla erinevaid põhjusi. Põhjused on kirjas Teile saadetavas kirjalikus keeldumisteates. Andmekaitsest tulenevalt võib tagasilükkamise põhjustest teavitada ainult Teid isiklikult, mitte teisi isikuid nagu näiteks Teie küllakutsujat. 

Kui Te soovite viisataotluse tagasilükkamise vaidlustada, siis saate seda teha vastavas välisesinduses ühe kuu jooksul pärast äraütleva otsuse teatavaks tegemist (nn. Remonstratsioon = põhjendatud vastuseisu väljendus). Kui soovite, et keegi teine Teie eest taotluse vaidlustaks, peate Te talle selleks volituse andma. Vastuväited tuleb esitada kirjalikult, faksiga või e-kirjaga allkirjastatud manusega . Kui viisataotlus lükatakse pärast vastuväidete esitamist ja välisesinduse poolset täiendavat kontrolli uuesti tagasi, teavitatakse Teid tagasilükkamise põhjustest veelkord üksikasjalikult kirjalikus vastuväiteteatises. Selle otsuse saab vaidlustada Berliini halduskohtus.

Korduma kippuvad viisaküsimused

Võite leida oma küsimusele vastuse siit. Seega lugege palun need küsimused läbi, enne kui isiklikult välisesinduse poole pöördute. Suur tänu!

 

Saksa Välisministeerium: viisa ja riiki sisenemine (inglise keeles)

Saksa Välisministeerium: viisa pikemaks ajaks (saksa keeles)

Saksa Välisministeerium: blokeeritud konto avamine (inglise keeles)

Saksa Välisministeerium: tööturg mitte-ELi-kodanikele (inglise keeles) 

 

Teabelehed jm

Siit leiate ülevaate teemakohastest teabelehtedest, mida on võimalik alla laadida.

Valmistage end saatkonda tulekuks ette!

Formularid, viited:

Tervisekindlustus (saksa, inglise keeles) PDF / 518 KB
Blokeeritud konto inglise keeles PDF / 394 KB

Infolehed:

Selgitus töösuhte kohta / Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis PDF / 313 KB

EU Blue Card (inglise keeles) PDF / 232 KB
Vander Elst (inglise keeles) PDF / 727 KB

Õpingud (inglise keeles) PDF / 922 KB

Akadeemiline töö (inglise keeles) PDF / 238 KB

ERASMUS, DAAD stipendiumid (inglise keeles) PDF / 922 KB

Perekonnaga liitumine (inglise keeles) PDF / 807 KB

Keelekursus (inglise keeles) PDF / 673 KB

Teadusuuringud (inglise keeles) PDF / 793 KB

Tööotsingud (inglise keeles) PDF / 685 KB

Vabakutseline (inglise keeles) PDF / 695 KB

Elukutseline autojuht (inglise keeles) PDF / 235 KB

Õppepraktika (inglise keeles) PDF / 702 KB

Mitteakadeemiline töö (inglise keeles) PDF / 239 KB

Viisa abiellumiseks (inglise keeles) PDF / 767 KB

IT spetsialist (inglise keeles) PDF / 237 KB

Opportunity Card (inglise keeles)  PDF / 260 KB

Working Holiday (inglise keeles) PDF / 222 KB


Algusesse