Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Perekondlikud sündmused: abielu, sünd

Imik magab kõhuli

Imik magab kõhuli, © Colourbox.com

20.10.2021 - Artikkel

Abielu, lahutus,  abikaasade varalised õigused (asjaõigus)

Kas soovite Saksa kodanikuna Eestis abielluda? See infoleht aitab teid ettevalmistuste tegemisel ja ametiasutustes, kuid ei asenda Teie abielu sõlmiva perekonnaseisuametniku või vaimuliku üksikasjalikke nõuandeid. Palun pange tähele, et pärast abielu sõlmimist võib järgneda  kanne Saksa abieluregistrisse ja saada välismaal abielu sõlmimine  notariaalselt kinnitatud.

Infolehed ja avalduste vormid (saksa ja inglise keeles): 

Heiraten in Estland PDF / 387 KB
Antrag Ehefähigkeitszeugnis PDF / 90 KB
Erklärung zur Namensführung eines Kindes nach §§ 1617, 1617b BGB PDF / 15 KB
Antrag auf Beurkundung einer Auslandseheschließung im Eheregister PDF / 225 KB
Rahvusvaheline lahutusõigus
Abieluvara õigus

Sünd ja nime andmine

Kui Teie laps on sündinud välismaal ja saanud saksa vanemast põlvnemise tõttu Saksa kodakondsuse, on Teil võimalus see sünd Saksamaal registreerida ja taotleda oma lapsele Saksa sünnitunnistust.
Kuigi välismaal pole sünnist teatamise kohustust, on soovitatav taotleda Saksamaa sünnitunnistust. See annab selgust tähtsates küsimustes nagu näiteks päritolu, lapse nimi / õigekiri või Saksamaa kodakondsuse saamine.
See on eriti oluline välismaal sündinud lapse puhul, kelle saksa kodanikest vanemad on sündinud välismaal pärast 31.12.1999 ja kelle alaline elukoht on lapse sündimise ajal välismaal. See laps ei saa seaduse järgi automaatselt Saksamaa kodakondsust, kui tal on võimalik saada teise riigi kodakondsus. Seda saab vältida, kui kinnitada Saksamaal sünd hiljemalt ühe aasta jooksul pärast sündi. Sünnist teatamisel ei ole kohustust taodelda Saksamaa sünnitunnistust. Saksamaal piisab üldjuhul  Eestis väljastatud  rahvusvahelisest tunnistusest (CIEC) või tõlgitud eesti apostilliga sünnitunnistusest (vt eraldi infolehte). Kui annate sünnist teada, kuid ei soovi Saksamaa sünnitunnistust, võtke teadmiseks, et Saksamaa sünnitunnistusi saab taotleda ka tagantjärele, kui sünd on Saksamaal registreeritud.
Sünniteavitus PDF / 197 KB

Sünnikande võib esitada:

  1. lapse isa või ema, kui tal on vanemlikud õigused;
  2. laps, kelle sünniga on tegemist;
  3. lapse abikaasa või lapsed, kelle sünniga on tegemist;

Sünni saab registreerida järgnevates perekonnaseisuametites:

  1. ühe vanema Saksamaa elukohajärgses perekonnonnaseisuametis. Kui hetkel pole Saksamaal ühtegi vanemat registreeritud, vastutab viimane Saksamaal registreeritud elukohajärgne perekonnaseisuamet.
  2. Berliini I perekonnaseisuamet, tingimusel et mõlemad vanemad pole kunagi Saksamaal registreeritud olnud / elanud. Teatise saab esitada suuliselt isiklikul vestlusel või kirjalikult.

Kui Te ei saa Saksamaal isiklikult sünniteadet esitada, võite pöörduda Saksa saatkonna poole, kus Teie kirjalik avaldus vastu võetakse ja Saksa perekonnaseisuametisse edastatakse. Saatkonnast saab nõu ka näiteks juhul, kui soovite enne Saksamaale siirdumist veenduda, et olete sünnist teatamiseks kõik vajalikud paberid ette valmistanud.
Ühte või mitut sünnitunnistust saab taotleda ka otse sünniteatega. Pärast sünni registreerimist väljastab selle vastutav perekonnaseisuamt ja edastab Teile.  Kui tellisite sünnitunnistuse läbi saatkonna, teavitab saatkond Teid selle kohalejõudmisest.

Taotluse esitamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

• vorm Sünniteavitus PDF / 197 KB
• lapse sünni tõendamine (lapse Eesti sünnitunnistus, eelistatult CIEC-formaadis)
• vastsündinu vanemate sünnitunnistused
• mõlema vanema pass / ID-kaart
• abielus vanemad: tõend lapse vanemate abielu kohta (abielutunnistus või väljavõte perekonnaseisuraamatust)
• vallalised vanemad: tõend isaduse tunnustamise kohta
• vahepealse lahutuse või vanemate abielu muu lõppemise korral: tõend lahutamise kohta (nt lahutusotsus, välismaal lahutamise korral Saksamaa pädeva õigusemõistmise administratsiooni kinnitusega, abikaasa surmatunnistus)
Erijuhtudel võib vaja minna täiendavaid sertifikaate – üksikasjalikku infot saate küsida eelnevalt aadressilt: info@tallinn.diplo.de.

Rahvusvaheline dokumendiliiklus

Saksamaal dokumentide aktsepteerimiseks peavad need vastama teatud vorminõuetele. Lisateavet leiate rahvusvahelise dokumendiliikluse teabelehelt Teabeleht rahvusvaheline dokumendiliiklus PDF / 383 KB .

Algusesse