Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Andmekaitse

05.12.2017 - Artikkel

All toodud info annab Teile ülevaate, millistel juhtudel me käesoleval veebilehel ja milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

1.    Info isikuandmete kogumise kohta

a.    Järgnevaga informeerime me Teid  isikuandmete kogumise kohta meie veebilehel. Isikuandmed on kõik andmed, mida saab isiklikult Teiega seostada, näit. nimi, aadress, e-maili aadressid, kasutaja käitumismustrid.

b.    Kui Te meiega ühendust võtate, salvestatakse Teie edastatud andmed (Teie nimi ja/või e-maili aadress, telefoninumber) ning muu info (näiteks isikuandmed) uuesti Teiega ühenduse võtmise ja Teie päringu töötlemise eesmärgil. Andmete säilitamise aeg vastab registratuurimääruses kehtestatud kirjalike andmete säilitamise tähtajale, mis täiendab Saksamaa ministeeriumite ühist siseasjade reeglistikku. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on art 6 lg 1 p e DS-GVO seoses § 3 Saksamaa andmekaitseseadusega (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). Teie poolt meile edastatud isikuandmete töötlemine on vajalik Teiega uuesti ühenduse saamiseks ning Teie päringule vastamiseks.

 

2.    Kasutaja käitumise analüüsimine

a.    Saksa välisministeeriumi veebilehtede iga kasutaja külastuse ja faili avamise info salvestatakse ajutiselt protokollifaili ja seal seda ka töödeldakse. Kasutaja käitumise analüüsimiseks vajalik andmeseire tööriist on nii konfigureeritud, et kasutaja isikuandmeid ei ole võimalik koguda.

Lisaks muudetakse Teie IP-aadress anonüümseks, nii et kasutajaid ei ole võimalik tuvastada. IP-aadressi viimane oktett  nullitakse ära.

Andmeseire tööriist töötab eraldi serverites, BSI-sertifitseeritud võrgutsoonis, nii et seireandmed sealt väljapoole ei satuks.

Lisaks saate Te oma brauseri seadeid muuta, nii et Teie külastust veebilehel ei registreerita ja ei analüüsita (Do-Not-Track seade). Vastavalt Teie brauseri seadetele antakse veebilehele teada, kas kasutaja soovib andmeseires osaleda või mitte.  

Selleks, et teada saada, kuidas seda oma brauseris seadistada, sisestage näiteks otsingumootorisse „Aktiveerida Do not track [Teie brauseri nimi]“.

b.    JavaScript-andmeseire kaudu kogutakse järgnevaid andmeid:

•    päring (soovitud faili failinimetus), päringu kuupäev ja kellaaeg

•    brauseri tüüp/ -versioon (näit: Internet Explorer 11)

•    brauseri keel (näit: saksa keel)

•    kasutatav operatsioonisüsteem (näit: Windows 10)

•    seadme tüüp, mudel, mark

•    ekraani resolutsioon

•    kasutatavad pluginid: (näit Flash, Java)

•    viitav URL (eelnevalt külastatud veebilehelt)

•    anonüümseks muudetud IP aadress

•    riik, piirkond ja linn, kust päring pärineb

•    allalaadimised

•    klikid

•    saadetud formularide arv (olenevalt eesmärgi definitsioonist)


3.    Küpsiste (cookies) kasutamine

Üksikute lehekülgede avamisel kasutatakse nn ajutisi küpsiseid (session cookies), et lihtsustada navigatsiooni. Need ajutised küpsised ei sisalda isikuandmeid ja kaotavad pärast veebilehelt lahkumist kehtivuse. Ka ostukorvi võimaluse kasutamisel rakendatakse küpsiseid, mis kaotavad pärast veebilehelt lahkumist kehtivuse.

Tehnikaid, nagu näiteks  Java-Applet-id või Active-X-Control-id, mis võimaldavad kasutajate kasutamiskäitumist jälgida, ei kasutata.

Postiaadressid ja e-maili aadressid, mida Te meile päringute või infomaterjali tellimuste tegemiseks avaldate, kasutame me rangelt vaid Teiega suhtlemiseks ja/või soovitud tellimuse täitmiseks.

 

4.    Uudiskirjade saatmine

a.    Te võite tellida meie uudiskirja, millega me saadame Teile Saksa välisministeeriumi uudiseid ja pressiinfot või reisi- ja julgeolekunõuandeid.

b.    Meie uudiskirja tellimiseks rakendatakse nö. double-opt-in-meetodit. See tähendab, et saadame Teile pärast Teie registreerumist vastavalt kirja pandud e-maili aadressile e-kirja, milles palume Teilt kinnitust, et soovite uudiskirja saada. Alles pärast e-mailis kirjas oleva lingi kinnitamist salvestatakse Teie e-maili aadress uudiskirja edaspidiseks saatmiseks ajaperioodil, mil Te soovite meie uudiskirja saada. Töötlemine järgneb vastavalt Teie vabatahtlikkusele nagu see on sätestatud art 6 lg 1 p a DS-GVO. Kui Te ei ole oma registreerumist 24 tunni jooksul kinnitanud, kustutatakse Teie andmed automaatselt.  

c.    Oma nõusolekut uudiskirja saamiseks võite Te igal ajal muuta ja uudiskirjast loobuda. Loobumisest saate teada anda klikkides igas uudiskirja e-kirjas ära toodud lingile.

 

5.    Sotsiaalmeedia plug-inid

a.    Me kasutame hetkel järgnevaid sotsiaalmeedia plug-ine: Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube (Google). Me kasutame sealjuures nn kahe kliki lahendust. See tähendab, et kui Te meie veebilehte külastate, ei anta Teie isikuandmeid  plug-inde pakkujatele edasi. Vaid sel juhul, kui Te sotsiaalvõrgustike aktiveerimisnupule vajutate, edastatakse Teie isikuandmeid vastava plug-in-pakkujale ja salvestatakse seal (USA pakkujate puhul Ameerikas). Kasutame sotsiaalmeedia plug-ine, et Teie ja teiste kasutajatega suheldes meie infopakkumist veelgi huvitavamaks muuta. Plug-inide õiguslikuks aluseks on art 6 lg 1 p e DS-GVO seoses § 3 BDSG.

b.    Juhime eriliselt Teie tähelepanu sellele, et sotsiaalvõrgustikud salvestavad oma kasutajate andmeid (näit isiklik info, IP-aadressid jne) vastavalt oma andmekasutussuunistele ja kasutavad neid ärilistel eesmärkidel. Sotsiaalvõrgustike andmete kasutamise kohta leiate täpsemat infot järgnevatel lehekülgedel: Facebook, Twitter, Instagram,  YouTube (Google).

c.    Meil ei ole mõjuvõimu sotsiaalvõrgustike poolt kogutud andmete ja nende edasise kasutamise üle. Meie jaoks ei ole samuti nähtav, mis ulatuses, millises kohas ja kui kauaks andmed salvestatakse, mil määral täidavad võrgustikud olemasolevaid andmete kustutamise kohustusi, milliseid analüüse ja seoseid andmetega ette võetakse ja kellele andmeid edastatakse.

d.    Me palume Teil seepärast täpselt kontrollida, milliseid isikuandmeid Te sotsiaalvõrgustikes meie veebilehe kasutamise läbi avaldate. Kui Te ei soovi, et sotsiaalvõrgustikud saavad meie veebilehe külastuse tõttu ligipääsu Teie isikuandmetele, peaksite Te teisel viisil meiega ühendust võtma, näiteks veebilehe kontaktformulari kaudu.  


6.    Teie õigused

a.    Teil on meie ees seoses Teid puudutavate isikuandmetega järgmised õigused:

•    õigus teabele, art. 15 DS-GVO

•    õigus vigade parandamisele, art. 16 DS-GVO

•    õigus kustutamisele („õigus unustatud saada“), art. 17 DS-GVO

•    õigus töötlemise piiramisele, art. 18 DS-GVO

•    õigus olla töötlemise vastu, art. 21 DS-GVO

•    õigus andmete ülekandmisele, art. 20 DS-GVO

b.    Nii kaua, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Teie nõusolekul, on Teil ka õigus neid igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei puuduta töötlemist, mis toimus õiguslikul alusel nõusoleku andmise hetkest kuni nõusoleku tagasivõtmise hetkeni (art. 7 Abs. 3 DS-GVO).

c.    Lisaks on Teil õigus pöörduda kaebusega andmekaitse ametkonna poole seoses meiepoolse Teie isikuandmete töötlemisega (art. 77 DS-GVO).

 

Ligilähedane sisu

Algusesse