Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Andmekaitse

04.01.2024 - Artikkel

All toodud info annab Teile ülevaate, millistel juhtudel me käesoleval veebilehel ja milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

Saksamaa Välisministeerium ja Saksamaa välisesindused töötlevad isikuandmeid vastavalt Euroopa üldisele andmekaitsemäärusele (General Data Protection Regulation, GDPR), andmekaitseseadusele (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) ja vajaduse korral eriseadustele. Selleks, et teavitada teid andmetöötlusest ja teie õigustest ning täita meie teavitamiskohustust (GDPR artiklid 13 ja 14), teavitame teid allpool isikuandmete töötlemisest meie veebisaidi kasutamisel, meiega kontakteerumisel (kontaktvormi kaudu, e-posti, telefoni või posti teel) ja meie uudiskirja tellimisel.

1.    Põhimõtted

1.1 Vastutav töötleja ja andmekaitseametnik

Vastavalt välisteenistuse seaduse (Gesetz über den Auswärtigen Dienst, GAD) paragrahvile 2 moodustavad Saksamaa Välisministeerium (peakontor) ja välisesindused üheskoos ühe asutuse.

Isikuandmete töötlemise vastutav töötleja vastavalt GDPRi artiklile 4 nr 7 on

Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Deutschland/Germany

Telefon: +49 (0)30 18 17-7099
Telefax: +49 (0)30 18 17-5 7099

Kui teil on küsimusi andmekaitse kohta, võite võtta ühendust ka diplomaatilise või konsulaaresinduse andmekaitse kontaktisikuga välismaal. Kuidas võtta ühendust diplomaatilise esinduse või konsulaaresinduse andmekaitse kontaktisikuga, leiate käesoleva lehekülje lõpust (vt punkt 8. Andmekaitse kontaktisik diplomaatilises esinduses). 

1.2 Isikuandmed

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete või veebipõhise tunnuse alusel (GDPR artikkel 4 nr 1).

 

2 Andmete töötlemine seoses käesoleva veebisaidi külastamisega

2.1 Andmete kogumine

Iga kord, kui kasutaja siseneb meie veebisaidile ja iga kord, kui faili otsitakse, salvestatakse ja töödeldakse ajutiselt andmeid selle protsessi kohta logifailis.

Kasutuse analüüsimiseks kasutatav matomo jälgimisvahend on seadistatud nii, et külastajate isikuandmeid ei koguta.

Lisaks sellele on teie IP-aadress anonüümne, nii et külastusi ei saa jälgida.

Jälgimisvahendit kasutatakse meie enda serverites turvalises, BSI-sertifitseeritud võrgutsoonis, nii et jälgimisandmed ei pääse sealt välja.

Lisaks saate oma brauseris seadistusi nii muuta, et teie külastust veebilehel ei registreerita ega analüüsita üldse (do-not-track seade). Brauseri muutuja edastamisega antakse jälgimisvahendile märku, kas külastajad soovivad, et jälgimisvahend nad registreeriks või mitte.

Et teada saada, kuidas seda oma brauseris teha, sisestage otsingumootorisse näiteks: "Do not track activate [brauseri nimi]"

JavaScript-jälgimise kaudu kogutakse järgmisi andmeid

- Taotlus (taotletava faili nimi), taotluse kuupäev ja kellaaeg.

- brauseri tüüp/versioon (näide: Firefox 115.0)

- brauseri keel (näide: saksa keel)

- kasutatav operatsioonisüsteem (näide: Windows 11)

- Seadme tüüp, seadme mudel, seadme kaubamärk

- Ekraani resolutsioon

- Kasutatud pluginad: (nt Flash, Java)

- viitav URL (eelnevalt külastatud lehekülg)

- anonüümne IP-aadress

- riik ja piirkond, kust päring tehti

- allalaadimised

- klikid

- saadetud vormide arv (sõltuvalt sihtmääratlustest)

2.2 Seansiküpsised

Üksikute lehekülgede külastamisel kasutatakse navigeerimise hõlbustamiseks nn ajutisi küpsiseid. Need seansiküpsised ei sisalda isikuandmeid ja aeguvad seansi lõppedes. Küpsiseid kasutatakse ka ostukorvi kasutamisel. Ka need aeguvad seansi lõpus.

Tehnoloogiaid, mis võimaldavad jälgida kasutajate külastuskäitumist, ei kasutata.

2.3 Sotsiaalmeedia pistikprogrammide kasutamine

Praegu kasutame järgmisi sotsiaalmeedia pistikprogramme: Facebook, X, Instagram ja YouTube (Google). Kasutame nn kahe kliki lahendust. See tähendab, et kui külastate meie veebisaiti, ei edastata algselt mingeid isikuandmeid pistikprogrammide pakkujatele. Alles siis, kui te vajutate sotsiaalvõrgustike aktiveerimisnupule, edastatakse teie isikuandmed vastavale pistikprogrammi pakkujale ja salvestatakse seal (USA teenusepakkujate puhul USAs). Me kasutame sotsiaalmeedia pistikprogramme selleks, et muuta meie teabepakkumine mitmekülgsemaks, suheldes teie ja teiste kasutajatega.

Juhime selgesõnaliselt teie tähelepanu sellele, et sotsiaalvõrgustikud salvestavad oma kasutajate andmeid (nt isikuandmed, IP-aadress jne) vastavalt oma andmekasutuse juhistele ja kasutavad neid ärilistel eesmärkidel. Lisateavet andmete töötlemise kohta sotsiaalvõrgustikes saate järgmistel linkidel

Facebook, Twitter, Instagram,  YouTube (Google).


Meil ei ole mingit mõju andmete kogumisele ja nende edasisele kasutamisele sotsiaalvõrgustike poolt. Meil ei ole võimalik tuvastada, millises ulatuses, kus ja kui kaua andmeid säilitatakse, mil määral võrgustikud täidavad olemasolevaid kustutamiskohustusi, milliseid hinnanguid ja seoseid andmetega tehakse ja kellele andmeid edastatakse.

Seetõttu palume teil hoolikalt kontrollida, milliseid isikuandmeid te meie veebilehe kasutamise kaudu sotsiaalvõrgustikele kättesaadavaks teete. Kui te ei soovi, et suhtlusvõrgustikud saavad meie saidi kaudu suhtlemise kaudu isikuandmeid, võtke meiega ühendust muul viisil, näiteks sellel veebisaidil oleva kontaktvormi kaudu.

2.4 Google Maps

 

Integreerime oma veebisaidil teenusepakkuja "Google Maps" kaarditeenuse "Google". Teenuse kasutamisel (kaardil klõpsates) töötleb Google isikuandmeid, eelkõige kasutajate IP-aadresse ja asukohaandmeid, mida ei koguta ilma nende nõusolekuta (tavaliselt nende mobiilseadmete seadete raames).

Teenuse pakkuja:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Veebileht: https://maps.google.de

Privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy

Vastuväidete esitamise võimalus (opt-out plugin): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

3. Isikuandmete töötlemine seoses kontakti loomisega

Kui te võtate meiega ühendust, töödeldakse teie esitatud andmeid (teie nimi, e-posti aadress ja vajaduse korral teie aadress, telefoni- ja faksinumber), samuti edastatavat sisulist teavet (vajaduse korral isikuandmeid) teiega ühenduse võtmiseks ja teie taotluse käsitlemiseks ning säilitatakse vastavalt dokumentide säilitamise tähtaegadele, mis on sätestatud registridirektiivis, mis täiendab ministeeriumide ühist kodukorda (Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, GGO).

Kui me ei ole teie taotluse eest vastutavad, võib andmeid edastada teistele riigi- ja föderaalasutustele ilma nõusolekuta, kui on võimalik eeldada, et andmete edastamine vastamise eesmärgil on teie huvides ja et tegemist ei ole tundlike isikuandmetega (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt e) koostoimes BDSG § 3, § 25 lõige 1 koostoimes BDSG § 23 lõike 1 punktiga 1).

4. Uudiskirja saatmine

Võite tellida meie uudiskirja, millega teavitame teid Saksamaa Välisministeeriumi uudistest ja pressiteadetest või reisi- ja turvateabest.

Meie uudiskirjaga liitumiseks kasutame nn topeltregistreerimismenetlust. See tähendab, et pärast teie registreerimist saadame teile e-posti aadressile, mille olete esitanud, e-kirja, milles palume teil kinnitada, et soovite uudiskirja saada. Alles pärast seda, kui olete kinnitanud e-kirjas oleva lingi, salvestatakse teie e-posti aadress uudiskirja saatmiseks meie uudiskirjateenuse kasutamise ajaks. Kui te ei kinnita oma registreerimist 24 tunni jooksul, kustutatakse teie andmed automaatselt.

Te võite igal ajal oma nõusoleku uudiskirja saatmiseks tühistada ja uudiskirja tellimusest loobuda. Te saate oma tühistamisest teatada, klõpsates igas uudiskirjas toodud lingile.

5. Trükiste tellimine

Kui tellite meie veebisaidi kaudu brošüüre, voldikuid ja muid trükiseid, vajame teie tellimuse töötlemiseks järgmisi isikuandmeid:

    Perekonnanimi, eesnimi,

    tänav, maja number,

    postiindeks ja linn

    e-posti aadress

Kui me ei saa tellimust lõplikult töödelda, edastatakse teie esitatud andmed kolmandatele isikutele (transpordiettevõtjale, võimalik, et teistele asutustele või organisatsioonidele, kui nad saadavad tellitud materjali). Teie andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a). Kui eespool nimetatud andmed ei ole kättesaadavad, ei saa tellimust töödelda.

Teie poolt edastatud andmed kustutatakse tellimuse töötlemisest alates 90 päeva pärast.

6. Sündmused, pressi- ja suhtekorraldustöö

Välisministeerium ja Saksamaa välisesindused tegutsevad oma ülesannete raames erinevate ürituste korraldajatena või kaaskorraldajatena.

Üritusele kutsumise või üritusel osalemise korral töötleme isikuandmeid (nimi, aadress jne). See võib toimuda erinevate suhtluskanalite kaudu, näiteks vormi täitmisel, veebivormi täitmisel, e-posti teel, telefoni teel või visiitkaardi üleandmisel.

See, milliseid isikuandmeid meile edastatakse, määratakse kindlaks vastava vormi, vastava sisestusmaski või võimaliku vestluse käigus küsitud andmete põhjal.

6.1 Andmete kogumine saatvatelt isikutelt 

Ürituse nõuetekohaseks korraldamiseks kogutakse ja töödeldakse andmeid ka kutsutud osalejate saatjatelt. Nagu kõigil teistel andmekogumisega seotud isikutel, on ka neil õigus punktis 7 loetletud andmesubjekti õigustele.

6.2 Andmete kogumine avalikult kättesaadavatest allikatest

Välisministeerium kogub ja töötleb andmeid ka avalikult kättesaadavatest allikatest, näiteks andmesubjektide kodulehtedelt või avalikult kättesaadavatest kataloogidest.

6.3 Nende andmekogude edasine kord

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma loata, vaid neid säilitatakse ja töödeldakse meie sisekasutuseks ning ürituste korraldamiseks ja haldamiseks (nt külaliste nimekirjade koostamine, juurdepääsukontrolli võimaldamine jne). Me võime korraldada andmete edastamise ühele või mitmele volitatud töötlejale, kes kasutavad isikuandmeid meie nimel ainult meie sisekasutuseks.

Sõltuvalt ürituse tüübist võime tegutseda kaaskorraldajana koos mõne teise koostööpartneriga. Sellisel juhul edastatakse ürituse tarbeks kogutud andmed meie koostööpartneritele, kes võivad samuti kasutada andmeid üksnes ürituse nõuetekohaseks korraldamiseks. Millise koostööpartneriga on tegemist, teatatakse eraldi ürituse korraldamise käigus.

Andmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks ning meie avalike suhete ülesannete täitmiseks.

Kirjade/kutsete saajana võite igal ajal vastuväiteid esitada edasiste kirjade/kutsete saatmisele.

 

6.4 Fotod

Välisministeeriumi ja Saksamaa välisesinduste ajakirjandus- ja suhtekorralduse eesmärgil tehakse ja avaldatakse üritustel ja kohtumistel, kus teid võidakse ära tunda, fotosid. Te võite esitada vastuväiteid pildistamise ja/või avaldamise kohta. Vastuväite esitamiseks võtke palun ühendust otse fotograafiga või kasutage eespool toodud kontaktandmeid.

Pange tähele, et me ei saa mõjutada ajakirjanduse ja meedia esindajate tehtud fotosid. Need on ise vastutavad andmetöötlejad GDPRi tähenduses.

7.       Teie õigused

7.1.      Teil on meie ees seoses Teid puudutavate isikuandmetega järgmised õigused:

•           õigus teabele, art. 15 GDPR

•           õigus vigade parandamisele, art. 16 GDPR

•           õigus kustutamisele („õigus unustatud saada“), art. 17 GDPR

•           õigus töötlemise piiramisele, art. GDPR

•           õigus olla töötlemise vastu, art. 21 GDPR

•           õigus andmete ülekandmisele, art. 20 GDPR

7.2.      Nii kaua, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Teie nõusolekul, on Teil ka õigus neid igal ajal tagasi võtta. 

Nõusoleku tagasivõtmine ei puuduta töötlemist, mis toimus õiguslikul alusel nõusoleku andmise hetkest kuni nõusoleku tagasivõtmise hetkeni (art. 7 Abs. 3 DS-GVO).

7.3.      Teil on ka õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele teie isikuandmete töötlemise kohta meie poolt (GDPR artikkel 77).

Saksamaa Välisministeeriumi ja Saksamaa välisesinduste eest vastutav järelevalveasutus on

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Graurheindorfer Straße 153

D-53117 Bonn

Ligilähedane sisu

Algusesse