Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Dokumendid Eestis ja Saksamaal: dokumentide kinnitamine

Templid kinnituste küljes

Beglaubigung, © Photothek.de

02.09.2021 - Artikkel

Üldine info

Saksamaa ja Eesti vahel on sõlmitud mitmeid dokumentide kasutamise lepinguid. Lehekülje alt leiate tähtsamad infolehed dokumentide kasutamise kohta.

Tihti tuleb seoses dokumentide kasutamisega Saksamaal pöörduda just Saksa saatkondadesse ja konsulaatidesse, seda näiteks lastega seotud kannete, nimeõiguse, pärandi või kinnisvara küsimustes. Siin on vaja aeg-ajalt kinnitusi (allkirjadele, ärakirjadele, koopiatele) ja avaldusi (nt pärimistunnistuse taotlemisel).

Kui Teil on selliseid dokumente vaja, broneerige palun vastuvõtuaeg veebisüsteemis. Kui Te pole kindel, millist dokumendivormi Teilt nõutakse, võtke meiega ühendust meie Õigus- ja konsulaarosakonna (passid ning viisa) kontakt ja aegade broneerimine kaudu.

Seaduslikud alused

Saksa konsulaarametnikud on seaduslikult määratud ja volitatud Saksa õigusruumis selliseid õigusalaseid toiminguid läbi viima. Konsulaarasutuse poolt registreeritud dokumendid on samaväärsed siseriikliku notari dokumentidega (konsulaarseaduse §§ 2 ja 10 (2)). Lõivud põhinevad väliskulude määrusel ja on ligikaudu samaväärsed Saksamaa notarite lõivudega.

Kinnitused

Allkirja identsuse automaatse kontrollimisega kinnitab konsulaarametnik, et allkirja andja on tema ees isiklikult alla kirjutanud ja tema allkirja vastu võtnud. Seetõttu on vajalik isiku, kelle allkirja kinnitatakse, isiklik kohalolek.

Selle kinnitamiseks, et ärakirjad või koopiad vastavad originaalile või kinnitatud koopiale, tuleb märkida, et originaal või kinnitatud ärakiri / koopia tuleb esitada konsulaarametnikule. Kinnitamata koopia ärakirja või koopiat ei saa kinnitada.

Tõendamine

Konsulaarametnik kinnitab notariaalselt ainult sel määral, kui see on vajalik, s.t kui Saksamaa õigustehingutest tulenevad notarikohustused. Ta ei konkureeri saksa notaritega. Tema notariaalsed kinnitused on täiendavad teenused, mida muul moel ei saaks osutada. Konsulaarametnikud tegutsevad oma parima äranägemise järgi. Vastupidiselt saksa notarile, kes ei tohi ilma piisava põhjuseta notari teenuste pakkumisest keelduda, pole nad notariaalseks kinnitamiseks kohustatud.

Infolehed ja lingid

Infoleht allalaadimiseks:  Merkblatt internationaler Urkundenverkehr PDF / 383 KB

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/konsularinfo/rechtshilfeverkehr

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/konsularinfo/wehrdienst-bfd

 

Algusesse