Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Korruptsiooni ennetamine

Fotol on käsi, mis võtab raha pintsaku taskust välja

Korruptsiooni ennetamine, © Colourbox.de

05.12.2017 - Artikkel

Saksa avaliku administratsiooni korruptsiooni ennetamise määrus 30. juulist 2004 kehtestab korruptsiooni ennetamise ülesannete õigusraamistiku Saksa Välisministeeriumis ja välisesindustes. Määruse eesmärgiks on pakkuda arusaadavalt ja võimalikult väheste regulatsioonidega põhialus kõikehõlmavaks, õiglaseks ja läbipaistvaks administratiivkäitumiseks.

Saksa Välisministeeriumi ja välisesinduste töötajad peavad igapäevaselt teadvustama eetilisi põhitõdesid ja korruptsiooni hukkamõistmist. Saksa Välisministeeriumis ja välisesindustes on korruptsiooni ennetamisel olulisemateks ülesanneteks oma töötajad selle teemaga kurssi viia, pakkuda kaitset võimalike korruptsiooniohtude eest ja kehtestada kogu administratiivkäitumise kindla osana kõrged eetilis-õiguslikud standardid.


Premeerimine, isiklikud kingid ja muud eelised

Kehtiv põhimõte on: vastuvõtmine keelatud!

Ilma oma töökoha loata ei tohi Saksa Välisministeeriumi töötajad ega ka välisesinduste diplomaadid ning kohalikud töötajad preemiaid, kinke ega muid eeliseid seoses oma ametikohaga vastu võtta. Kõik edasised regulatsioonid on ära toodud Saksa Siseministeeriumi 08.11.2004 kirjas preemiate ja kinkide vastuvõtukeelu kohta avalikus administratsioonis ja Saksa Välisministeeriumi määrustes. Lisainfot ning vastuseid sageli esitatavatele küsimustele leiate Te Saksa Siseministeeriumi juhitava korruptsiooni ennetamise algatusgrupi avaliku administratsiooni ja majanduse vahel välja töötatud küsimuste ja vastuste kataloogist teemal preemiate, kinkide ja muud eeliste vastuvõtmine.

Saksa Välisministeeriumi korruptsiooni ennetamisega seotud küsimuste puhul saate Te pöörduda Saksa Välisministeeriumi korruptsiooni ennetamise voliniku poole.

Algusesse