Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Kodakondsuse saamise õiguse laiendamine

Bundestagi hoone Berliinis

Bundestagi hoone Berliinis, © Colourbox.de

01.07.2020 - Artikkel

Vastavalt Saksamaa Liitvabariigi konstitutsioonikohtu 20.05.2020 langetatud otsusele – 2 BvR 2628/18 – laiendati põhiseaduse artikkel 116 lõik 2 lause 1 kodakondsuse saamise õigust.

Kodakondsusõiguslikus mõistes loetakse koheselt alanejaks sugulaseks ka:

  • enne 01.04.1953 sundkorras kodakondsuse kaotanud saksa emade ja välismaa kodakondsusega isade abielust sündinud lapsi
  • enne 01.07.1993 sündinud sundkorras kodakondsuse kaotanud saksa isade ja välismaa kodakondsusega emade abieluväliseid lapsi

Sellega kaasnevalt ei ole enam vajalik tugineda kehtivale kodakondsuse saamise võimalusele vastavalt kodakondsuse seaduse §14 seoses Saksamaa siseministeeriumi 28.03.2012 ja 30.08.2019 määrustega.

Asjassepuutuvaid, kelle kodakondsuse saamise taotlus lükati varasemalt põhiseaduses toodud artikkel 116 lõik 2 lause 1-le tagasi, saavad nüüd välisesinduse poole pöörduda.

Algusesse