Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Üldised juhised Saksamaale reisimisel

16.04.2020 - Artikkel

Kõigile sakslastele, ELi kodanikele, Schengeniga ühinenud riikide kodanikele või pikaaegselt Saksamaal elanud inimestele, kes naasevad oma elukohta Saksamaal pärast vähemalt mitmepäevast viibimist välismaal, võidakse vastavalt iga liidumaa eeskirjadele kehtestada kohustuslik kahenädalane karantiin. See nõue rakendub praeguse epideemilise olukorra tõttu. Arvestades väga hoogsat ja kiirenevas tempos toimuvat nakkuse kulgu, on ülekandumise oht reaalne pea kõigis piirkondades üle kogu maailma. Need Saksamaale naasvad isikud peavad vahetult pärast riiki sisenemist minema kodusesse karantiini, sõltumata sellest, kas nad on saabunud riiki mööda maismaad, lennukiga või meritsi. Samuti peavad nad ühendust võtma vastava terviseametiga. Lisainfo vt. all toodud linki.

Edasine sisu

Algusesse