Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

COVID-19

Auf Papier gezeichnete Viren, darauf ein gefülltes Reagenzglas mit der Schrift: COVID-19 Test: +

Labortest, © Colourbox.de

08.10.2021 - Artikkel

Reisimine Saksamaale

10. oktoobrist liigitab Robert Kochi Instituut Eesti kõrge riskiga piirkondade alla. Vastavalt hakkavad kehtima uued reeglid:

Registreerumine riiki sisenemisel:
Enne Saksamaale reisimist tuleb enda riiki sisenemine registreerida elektrooniliselt lehel Einreiseanmeldung.de. Registreerimisest on vabastatud need, kes:

  • on kõrge riskiga piirkonnast või viirusvariandipiirkonnast vaid läbi reisinud ning ei peatunud seal;
  • vaid läbi Saksamaa reisivad ning maalt kiireimal viisil jälle lahkuvad või
  • piiriliiklus: isikud, kes viibisid vähem kui 24 tundi kõrge riskiga piirkonnas või viirusvariandipiirkonnas viibisid või Saksamaale vaid 24 tunniks reisivad.

Riskipiirkonnast või kõrge riskiga piirkonnast (mitte aga viirusvariandipiirkonnast) sissereisimisel kehtib lisaks erand reisidel, mis kestavad vähem kui 72 tundi ning mille eesmärgiks on lähisugulaste külastamine (vanemad, lapsed); abikaasa või elukaaslase külastamisel, kes samasse majapidamisse ei kuulu; samuti ühise hooldusõiguse rakendamisel.

Testi- või tõenduskohustus:
Saksamaale reisimisel kehtib põhimõtteline kohustus pidevalt kaasas kanda COVID-tõendit. 12-aastased ja vanemad isikud peavad Saksamaale reisimisel omama tõendit negatiivsest COVID-testist, tõendit koroonaviirusest paranemisest või vaktsineerimistõendit. Negatiivne testitulemus peab piiri ületamisel olema kuni 72 tundi (PCR-test) või siis 48 tundi (antigeeni kiirtest) tagasi tehtud.

Kõrge riskiga piirkondadest sissereisimisel tuleb transpordiettevõtetele esitada testitõend, paranemistõend või vaktsineerimistõend. Lennufirmadele tuleb tõend esitada enne reisi algust. Testimispunktid asuvad suuremates linnades, rohkem infot Terviseameti kodulehelt. Rohkem infot koroonast tingitud reisipiirangute kohta leiate ka Saksamaa Terviseministeeriumi kodulehelt.

Karantiin:
Isikutele, kes on 10 päeva enne sissereisimist asunud kõrge riskiga piirkonnas, on 10-päevane karantiin kohustuslik. Karantiini ajal ei ole lubatud elukohalt lahkuda või külalisi vastu võtta. Karantiinikohustus ei kehti isikutele, kes:

  • reisisid eelnevalt läbi kõrge riskiga piirkonna (mitte viirusvariandipiirkonna) ja seal vahepeatust ei teinud;
  • reisivad vaid läbi Saksamaa ja lahkuvad riigist kõige kiiremal viisil;
  • või pendeldajad/piiriületajad kõrge riskiga piirkondadest (mitte viirusvariandipiirkondadest), kes töötamise, õppimise või koolituse tõttu korrapäraselt sisse-välja reisima peavad, naasedes enda elupaika vähemalt korra nädalas.

Viibides eelnevalt kõrge riskiga piirkonnas (mitte aga viirusvariandipiirkonnas) kehtib järgnev: karantiini lõpetab enneaegselt lehel Einreiseanmeldung.de edastatud paranemis- või vaktsineerimistõend; samuti negatiivne testitulemus, mis on tehtud kõige varasemalt 5 päeva pärast sissereisimist. Karantiin lõpeb selle tõendi edastamise hetkel. Seega ei ole karantiin vajalik, kui paranemis- või vaktsineerimistõend on edastatud juba enne reisi.
Tõendeid aktsepteeritakse saksa, inglise, prantsuse, hispaania ja itaalia keeles.

Alla 12-aastastele lastele lõpeb karantiin ilma tõendamiskohustuseta 5 päeva järel (mitte 10 päeva järel).

Teatud ametite esindajatele kehtivad karantiinikohustuse erandid. Rohkem teavet selle kohta leiate Saksamaa Terviseministeeriumi kodulehelt.

Üldine palve:
Palume Saksamaale reisijatel end enne reisi alustamist kehtivate riiki sisenemise reeglitega kurssi viia. Üksikasjalikku teavet riskipiirkondade, karantiini ja kohustuslikke kontrolle puudutavate küsimuste kohta leiate Te Saksamaa Välisministeeriumi artiklist (inglise keeles). Saksamaale reisimise info on leitav ka Saksamaa Välisministeeriumi veebilehelSaksa liidupolitsei veebilehel (saksa keeles) ja Saksa siseministeeriumi veebilehel.

Reisimine Eestisse

Teavet Eestisse reisimise kohta leiate Saksa välisministeeriumi veebist ning Euroopa Liidu veebilehelt Re-Open EU.

Aktuaalne teave Eesti ametkondadelt:


Teave viisa taotlemise kohta

Viisat saab Saksa saatkonnas Tallinnas taotleda, kui olete eelnevalt aja kokku leppinud. Enne kohtumist informeeritakse Teid vastavatest Covid-19 hügieenimeetmetest. Selleks, et vältida ooteajal liigseid klientide kokkupuuteid, lepitakse kokku üksikud ajad ning küsimuste korral palume need esitada enne saatkonda tulemist.

Eestist saab Saksamaale siseneda tavapäraste sisenemisnõuete alusel (kehtiva viisa olemasolul). Vaadake üldist teavet viisade väljaandmise kohta.

Algusesse